tarihinde yayınlandı 2 Yorum

Büyükbaş Hayvanlarda Melas Kullanımı

Büyükbaş Hayvanlarda Melas Kullanımı

Görünüş olarak pekmeze benzeyen melas, koyu kahve renginde, oldukça ağdalı bir tarımsal sanayi yan ürünüdür. Melas, şeker fabrikalarında, pancardaki şekerin kristallendirilmesinden geriye kalan maddedir. Melas, takribi % 50 şeker, % 30 şeker dışı maddeler (amino asitler, mineral tuzlar vs.) ve % 20 su ihtiva eder.  Muhteviyatındaki yüksek şeker ve başta protein olmak üzere diğer organik elementler nedeniyle, hayvan beslemede aranılan değerli bir yem maddesidir. İçerdiği organik elementlerin büyük çoğunluğunu amino asitler, dolayısıyla da protein oluşturmaktadır. Oldukça ekonomik bir yem maddesidir.

Hayvanlara yedirilirken öncelikle suyla sulandırılmalı, daha sonra tercihen ot, saman, küspe gibi diğer yemlerin üzerlerine dökülerek yedirilmelidir. Fazla tüketilmesi ishale yol açabileceğinden, rasyonun buna göre ayarlanmasına özen gösterilmelidir.  Melasın, yemin lezzetini arttırıcı özelliği başka bir  tercih sebebidir.

Melasın Besin Değerleri :

Ham Protein   : % 4 – 12
Kalsiyum        : % 0.6 – 0.9
Kuru Madde   : % 72 – 81
Potasyum        : % 2.5
Fosfor             :  % 0.1

Kaynak; Türk Besi
http://www.turkbesi.com/melas.html

 

Melas Nedir?

Melas, Şeker fabrikalarını son yan ürünü olan melas çeşitli imalatlarda değerlendirilen değerli bir hammaddedir. Melas büyükbaş hayvan rasyonlarına ilave yem katkı maddesi olarak kullanılır. Ülkemizde yaygın olarak üretilen şeker pancarından elde edilir. Melas, şeker üretiminde arta kalan yan üründür Melas enerjice zengin olduğu için enerji kaynaklarının yerine rasyona katılabilir. Rasyona katılan 165 kg melas 500 kg arpanın vereceği enerjiye karşılık gelir

Melas Kullanımının avantajları

1- İştah açıcı ve aromatik bir özelliğe sahiptir.
2- Hayvanlarda kuru madde tüketimini arttırır.
3- Süt ve besi hayvanlarında yem tüketiminin % 10-15 arasında kullanılmaktadır.
4- İçermiş olduğu kaliteli şeker sayesinde zamanında kızgınlığa getirir.
5- Süt ve besi randımanını arttırır.
6- Sürekli kullanıldığında karaciğeri güçlendirerek direnci arttırır.
7- Maliyeti ucuzdur.
8- Yem karma makinası kullanılan işletmelerde %40lara varan yem tüketimi artışları sağlanır.
9- Asidozis gibi metabolik hastalıkları tetiklemez.
10- İşkembeyi fazla yormaz.
11- Geçiş döneminde ( doğuma 21 gün kala ve doğumdan sonraki 21 günlük süre) kullanımı birçok metabolik hastalığın önlenmesini sağlar
12- Özellikle sıcak yaz aylarında iştah açıcı ve yem yemeye teşvik edici özelliği vardır ve içerisindeki şekerden dolayı hayvanlar severek tüketirler.
13- Yaz aylarında oluşan sıcaklık stresini azaltır.
14- Düzenli olarak kullanıldığında günlük istenilen düzeyde kaba yem tüketimine teşvik edeceği için süt yağı üzerine olumlu etkileri ispatlanmıştır.
15- İşletme yem maliyetlerini azaltır.

Melasın Kullanımı

Melas sağmal hayvanlarda rasyona günlük hayvan başı 350 gr kadar katılabilir(350gr melas ile 1,75 litre su ile karıştırılarak verilmesi önerilmektedir)

Melas, viskoziteli bir şurup kıvamında olduğu için kullanımında 1/5 sulandırma önerilmektedir.(bir birim melas* 5 birim su) Bu sayede yemin içerisindeki topaklanmalar önlenmiş olup yeme homojen bir şekilde dağılmış olacaktır. Ayrıca yem içerisinde bulunan toz haldeki maddelerin birbirine yapışmasını sağlayarak zayiatını engeller.

Kaynak; Veteriner Hekimi Muzaffer ÇİVLİK
https://vetrehberi.com

tarihinde yayınlandı 4 Yorum

Hayvan Beslemede Melas Kullanımı

bakterimelasi.com

Bizim Alışveriş, Edirne Keşan’da 1997 yılından beri alternatif yem üretimi ve satışı yapmaktadır. Yaklaşık 156 köy ve merkezde 5000 kişiyi aşkın değerli bir müşteri kitlemiz vardır.

Bölgemizde dağıtım ağımızdaki araçlarla kapıya teslim ürünlerimizi ulaştırmaktayız, aynı zamanda Keşan Köy Garajındaki dükkanımızdan sipariş alıp satış yapmakta ve görüşmelerimizi gerçekleştirmekteyiz.

2005 yılında başladığımız Melas satışımız başta büyükbaş sığırlar olmak üzere küçükbaş koyun ve keçide de değerli üreticiler tarafından kullanılmaktadır.

Melas ortalama % 50 şeker ihtiva eden, koyu kahve renkli ve yüksek viskoziteli (kıvamlı) bir şuruptur. 1 dekar pancarın yan ürünü olan Melas’ın hayvansal besin değeri 500 kg arpaya eşdeğerdir. Yani, 165 kg melas 500 kg arpaya eşdeğerdir.

Melas hayvan yemi olarak doğrudan kullanılan, şeker içeriği yüksek iyi bir enerji kaynağıdır. İştah açıcı ve aromatik bir özelliğe sahiptir. Hayvanlarda kuru madde tüketimini arttırır. Süt ve besi hayvanlarında yem tüketiminin % 10-15 arasında kullanılabildiği rasyonlarda belirtilir. İçermiş olduğu kaliteli şeker sayesinde zamanında kızgınlığa getirir. Süt ve besi randımanını arttırır.

Yerel satışlarımızdan örnek verecek olursak bölgemizdeki üreticiler; inek başına ortalama yarım kilo(500gr) günlük Melası 3-4 katı su ile bir kap içinde çay kıvamına getirip hayvanının yediği tüm yemin üzerine serpiştirmektedir. Sapın, samanın, fenni yem ve yarmanın üzerine dökülen melası hayvanlar belki ilk öğünde yemekte nazlanabilmektedir, ikinci öğünde yemeye başlarlar ve üçüncü uygulamada alışırlar. Sonrasında özellikle kış aylarında bir ineğin yediği yarım kilo melasın vereceği enerjinin yanı sıra melas diğer yemlerin sindirim oranını artırmaktadır. 2-3 aylık bir kullanımdan sonra süt ineklerinde süt verimi artar, besi danaları daha iyi et tutar ve gözle görülür şekilde tüylerinde parlaklık olur ve hastalıkların azaldığı yada artık hiç hayvanların hastalanmadığı görülür.

Buğday veya arpa samanından sılaş yapmak için; 300 kg samana 30 kg melas katılarak sindirilebilirliği yüksek bir sılaş elde etmiş oluruz.

Aşağıda değerlerini sunduğumuz Melas’ın analiz raporunu bize e-posta yollayarak isteyebilirsiniz;

Kuru Madde: %73 – 79
Sakkaroz (Şeker): %48 – 57
Protein: %11 – 12
Özgül Ağırlık: %1,3
Metabolik Enerji: %2800
Ham Kül: %8-10
İnvert Şeker: %2 – 2,7
Arsenik mg/kg en çok: 1
Bakır mg/kg en çok: 18
Çinko mg/kg en çok: 100
Demir mg/kg en çok: 100
Kalay mg/kg en çok: 100
Kurşun mg/kg en çok: 2
Briks (toplam çözünmüş madde): %80 – 83
Kalsiyum: % 0,2 – 0,5
Fosfor: %0,05 – 0,3
Sodyum: %1

45 kg’lık ürünümüzü hemen buradan alabilirsiniz.